ما همیشه دنبال سرمایه گذاری هستیم و توی این مسیر به سرمایه‌های ارزشمندی هم برخوردیم. ملیکا٬ جوون‌ترین سرمایۀ ماست که داره با یادگیری و پشتکار زیاد به یکی از امید‌های بزرگمون توی آیندۀ کوتاه‌مدت تبدیل میشه. توی این مسیر هم همراهمونه تا هم تجربه‌های بیشتری توی زندگیش کسب کنه و هم مسیر خودشو انتخاب کنه.
ملیکا محتوا نویس خلاق ماست