و اما هر داستان یه نقطۀ آغازی داره٬ نقطه‌ایی که چالش‌ها ده برابر بزرگترند و مسیر ده‌برابر *مبهم‌تر*. ساعد اون رهبریه که حرفش برای همه سنده و همه به عنوان یه رفیق میشناسنش. از روزی که اولین قدم رو برای ایجاد این خانوادۀ بزرگ برداشت٬ شاهد رشد و پیشرفت این خانواده بوده و از تلاطم‌های مسیر هم تونسته این کشتی رو با موفقیت‌عبور بده، ساعد مصداق بارز این جملست که “به مو میرسه اما پاره نمیشه”

ساعد ناخدای ماست، ناخدای این کشتی