تحلیل‌گر مارکت

توی کست‌پلن، هرجا حرف از برنامه‌ریزی باشه, ما یاد دنیا میفتیم، پای حرفاش که بشینی خلاقیت و مدیریت رو توی شخصیتش به وضوح میتونی ببینی، از روزی هم که به ما پیوسته, *همیشه به دنبال پرورش اهداف و ارزش‌هاش بوده و تونسته نظم قشنگی رو با خودش به تیم بیاره.*
دنیا به عنوان ریسرچر و تحلیل‌گر مارکت پرقدرت کنارمونه